Dyrekcja

dyrektor Zespołu – mgr Małgorzata Ryś (j. polski, biblioteka)
wicedyrektor Zespołu – mgr Jadwiga Szczepanek (edukacja wczesnoszkolna, logopeda, pedagog specjalny)

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl