Dyrekcja

dyrektor Zespołu – mgr Małgorzata Ryś (j. polski, biblioteka)
wicedyrektor Zespołu – mgr Dominika Chwastek (edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne)

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl