Wolontariat

Szkolne koło wolontariatu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niskowej

Człowiek jest wielki nie przez to,co ma, nie przez to,kim jest,lecz przez to,czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. Szkolne Koło Wolontariatu powstało w roku szkolnym 2018/2019. Członkami koła są nauczyciele i uczniowie klas V-VIII pod kierunkiem p. Elżbiety Wilk, p. Agnieszki Ciapały i p. Beaty Włodarz, zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: „Zbiórka karmy dla zwierząt”, „Zbiórka nakrętek”, akcja „Góra Grosza” i wiele innych… Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności. Przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy też pracy. Buduje poczucia sensu z faktu pomagania innym i uzyskanie poczucia satysfakcji. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez młodych ludzi.

Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niskowej 2019/2020

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 3. Zapoznawanie z ideą wolontariatu
 4. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 5. Wychowanie do wartości, rozwijanie empatii i zrozumienia.
 6. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
 10. Nauka samorządności.
 11. Budowanie i przyjaznej atmosfery w szkole.
 12. Uczenie tolerancji.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych, postępować moralnie, być kulturalnym i uprzejmym.

Struktura klubu wolontariusza

 1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. Elżbieta Wilk, p. Agnieszka Ciapała, p. Beaty Włodarz)
 2. Członkami koła mogą być wszyscy chętni do pracy uczniowie i nauczyciele.
 3. SKW w naszej szkole działa również współpracując z Samorządem Uczniowskim.

Ogólny Plan Pracy SKW na rok szkolny 2019/2020

Wrzesień

 • Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
 • Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.
 • Całoroczna pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych.
 • Całoroczna zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
 • Całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek na „Fundusz Małych Marzycieli” – dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia. Za zebrane fundusze realizujemy np.: zakup konkretnej, upragnionej rzeczy, turnus rehabilitacyjny, upragniony wyjazd/wycieczkę, malowanie, bądź umeblowanie dziecięcego pokoju i itp.

Październik

 • Zapal znicz na bezimiennym grobie”sprzątanie opuszczonych grobów, pamiętając również o mogiłach byłych pedagogów. W tym samym dniu przedstawiciele młodzieży udadzą się na Cmentarz Parafialny i zapalą symboliczne znicze na opuszczonych grobach w imieniu całej społeczności szkolnej.
 • Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Coroczna akcja „Góra Grosza– celem akcji jest zbieranie drobnych monet dla dzieci, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Listopad

 • Świąteczne Kartki Dobroczynne” – sprzedaż kartek dobroczynnych w szkołach i dla wszystkich chętnych. Pozyskane fundusze przekazujemy na pomocy chorym i niepełnosprawnym, podopiecznym Sursum Corda oraz na rozwój wolontariatu.
 • Zostań Dyplomowanym Mikołajem” – często rodzice naszych chorych małych podopieczny stają przed dylematem – kupić leki, zapłacić za rehabilitację – czy spełnić marzenie ukochanego dziecka? Chcemy rozwiązać ten dylemat – dlatego nasi mali podopieczni piszą listy do Św. Mikołaja, a my wspólnie z wolontariuszami i darczyńcami staramy się je spełnić i zrealizować. Zbiórka: słodyczy, zabawek, maskotek, żywności do paczek – realizacja wspólnie z klasą wybranych listów do Św. Mikołaja lub ich fragmentów.

Grudzień

 • Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.
 • Z życzeniami do ludzi”– akcja, której celem jest wykonanie ozdób świątecznych dla starszych, samotnych mieszkańców Niskowej.
 • Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków i ich dokarmianie.

Luty

 • 1% na wolontariat = 100% działania – kolportowanie pobranych z Sursum Corda ulotek, plakatów i banerów 1% (na terenie szkoły i w okolicy)

Marzec

 • Świąteczne Kartki Dobroczynne” – sprzedaż kartek dobroczynnych w szkołach i dla wszystkich chętnych. Pozyskane fundusze przekazujemy na pomocy chorym i niepełnosprawnym, podopiecznym Sursum Corda oraz na rozwój wolontariatu.

Kwiecień

 • Tydzień Dzień Dobrych Uczynków” – realizacja dowolnych akcji dobroczynnych, np.: – kampania uliczna „Podaj dalej”: wolontariusze rozdają po 2 piernikowe serduszka/ciasteczka przechodniom, promując ideę dobroczynności i prosząc, żeby podzielili się drugim ciasteczkiem z inną osobą – zbiórka przyborów szkolnych lub makulatury.

Maj

 • Wystawa promująca wolontariat w szkołach pt. „Wolontariat jestem za”

Czerwiec

 • Podsumowanie działalności

W ciągu roku szkolnego 2019/2020 SKW będzie podejmowało także inne działania w zależności od bieżących potrzeb placówki i środowiska lokalnego.

Wykaz działań SKW na rok szkolny 2019/2020 opracowały:

 • mgr Elżbieta Wilk,
 • mgr Agnieszka Ciapała
 • mgr Beata Włodarz

Regulamin SKW – do pobrania – tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl