Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

NrNazwaPodstawa prawna
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2022 r.

Podstawa prawna:
– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
3.Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023 r.  

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna06 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasistyUstalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach23 czerwca 2023 r.
 
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne w roku szkolny 2022/2023

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1603) kalendarz roku szkolnego 2020/2021 uzupełniam po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej:

  • 19. 09. 2022 r. (poniedziałek) – po uroczystości nadania imienia
  • 14. 10. 2022 r. (piątek) – DEN
  • 31. 10. 2022 r. (poniedziałek) – przed 1 Listopada
  • 02. 05. 2023 r. (poniedziałek) – Weekend Majowy
  • 23. 05. 2023 r. (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski
  • 24. 05. 2023 r. (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
  • 25. 05. 2023 r. (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język angielski
  • 09. 06. 2023 r. (piątek) – po święcie Bożego Ciała

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl