Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
2.Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023 r.  Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
3.Ferie zimowe  12 – 25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).
4.Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
5.Egzamin ósmoklasistyUstalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00 2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 1. język polski – 10 czerwca 2024 r.– godz. 9:00 2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. godz. 9:00 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. godz. 9:00 Podstawa prawna:art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
6.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach21 czerwca 2024 r.  Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
7.Ferie letnie  21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne w roku szkolny 2023/2024

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1603) kalendarz roku szkolnego 2020/2021 uzupełniam po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej:

  • 02. 11. 2023 r. (czwartek) – po 1 listopada 2023 r.
  • 02. 01. 2024 r. (wtorek) – po Nowym Roku
  • 02. 05. 2024 r. (czwartek) – Weekend Majowy
  • 13. 05. 2024 r. (poniedziałek) – dzień przed egzaminem
  • 14. 05. 2024 r. (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski
  • 15. 05. 2024 r. (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
  • 16. 05. 2024 r. (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język angielski
  • 30. 05. 2024 r. (piątek) – po święcie Bożego Ciała

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl