Rada rodziców

Pani Anna Plewa – Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Edyta Grzybowska – Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Pan Ireneusz Szewczyk – Członek Rady Rodziców

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl