Pracownicy niepedagogiczni

Pani Małgorzata Szumilas

Pan Kazimierz Nidecki

Pan Stanisław Kumor

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl