ZDW język polski

Klasy IV – VI

Klasy VI – VIII

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl