Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I – III i Przedszkole

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl