Koła zainteresowań

Gimnastyka korekcyjna

Kółko języka polskiego

Kółko języka angielskiego

Klasy II – III

Klasy VII – VIII

Kółko matematyczne

Kółko plastyczne

SKS

Zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl