Wytyczne dotyczące przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: w tym egzaminu ósmoklasisty. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Pozostało do wakacji

-249Dni -20Godzin -25Minut -56Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl