Spotkanie z rodzicami

Dnia 15 września 2021 r. zapraszamy rodziców klas I – VIII na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie. Wywiadówka odbędzie się w następującym porządku:

  • 16.00 – spotkanie ogólne na Sali gimnastycznej – omówienie spraw bieżących
  • 16.30 – spotkanie z wychowawcami w salach – zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania

Po spotkaniach z wychowawcami wybór Rady Rodziców ZSP w Niskowej.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną obowiązuje dezynfekcja dłoni przed wejściem do budynku oraz nakaz zakrywania ust i nosa w strefach wspólnych.

Zapraszamy

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

ZSP w Niskowej

Pozostało do wakacji

-249Dni -20Godzin -39Minut -37Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl