Konkurs Fotograficzny ,,Przyroda wokół nas”

Regulamin szkolnego konkursu fotograficznego:

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej

2. Temat konkursu: „Przyroda wokół nas”

3. Zdjęcia mogą przedstawiać: krajobraz, rośliny, przyrodę nieożywioną, zwierzęta, zjawiska pogodowe.

4. Osoba odpowiedzialna za organizację: Katarzyna Bielak

5. Cele konkursu:

  • popularyzacja fotografii wśród uczniów,
  • rozwijanie zainteresowań oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
  • promowanie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia,
  • rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu: 8.04.2021 r. – 20.04.2021r.

2. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niskowej

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez nadesłanie zdjęć.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

  • posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
  • nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby

5. Jeden uczestnik może zgłosić od jednego do trzech zdjęć.

6. Wszystkie fotografie powinny zostać zapisane w formacie jpg.

7. W przesłanej wiadomości należy umieścić swoje imię, nazwisko i klasę oraz tytuł pracy.

8. Prace należy nadesłać do 20.04.2021 r. na adres email kasiabielak15@gmail.com lub za pomocą aplikacji Teams

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca 2021 r.

4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie na stronie internetowej szkoły oraz na platformie facebook.

IV. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz publikację pracy.

Pozostało do wakacji

-249Dni -19Godzin -36Minut -37Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl