Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

W związku z przełożeniem egzaminu ósmoklasisty informuję, że ulegają zmianie terminy dodatkowych dni wolnych tj. 21.04. 2020 r., 22.04. 2020 r., 23.04. 2020 r.  na daty podane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i CKE  tj. 16. 06. 2020 r., 17. 06. 2020 r., 18. 06 2020 r.

p.o. Dyrektor ZSP w Niskowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 781) – §1 pkt 7.

Pozostało do wakacji

-94Dni -18Godzin -16Minut -41Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl