PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ZSP W NISKOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

Pozostało do wakacji

-386Dni -12Godzin -33Minut -29Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl