Plan pracy zdalnej w ZSP w Niskowej

Dzień dobry, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice!

Większość z Nas (a może nawet wszyscy) wolałoby pracować w szkole, jak dotychczas – w grupie, w bezpośrednim kontakcie, w sali lekcyjnej. Sytuacja jest zupełnie inna – każdy z nas pracuje we własnym domu, ale wciąż zostajemy w swoich rolach – ucznia i nauczyciela. Ustaliliśmy wspólnie z nauczycielami główne zasady, które będą porządkowały nasze działania edukacyjne w kolejnych dniach. W zależności od tego, ile jeszcze będzie trwać zawieszenie zajęć, mogą one ulec modyfikacjom, dalszemu dostosowaniu do naszych wspólnych potrzeb i możliwości.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem kształcenia na odległość dostępnym na naszej stronie.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest strona internetowa naszej szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
 • Przez stronę internetową naszej szkoły nauczyciele wysyłają uczniom:
 1. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/ powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
 2. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
 3. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
 4.  inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
 • Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu bądź nauczyciela wychowawcy.
 • Jeśli odrobione zadania , testy, kartkówki mają być sprawdzone – uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób, który wskazał nauczyciel.

Możliwe sposoby:

 1. tekst w wiadomości przesłanej przez wiadomość e-mail,
 • załącznik przesłany przez urządzenie mobilne w formie np. zdjęcia, filmu, tekstu przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.
 • Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
 • Od środy 25 marca zaplanowane zostały regularne kontakty z nauczycielami. Harmonogram zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.
 • Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp, messenger i inne.
 • Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów publikowanych w programach telewizyjnych czy radiowych.
 • W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców – powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.

W przypadku pytań lub wątpliwości pozostajemy w zdalnym kontakcie.

Pozdrawiamy serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.

Dyrekcja ZSP w Niskowej

Pliki:

Pozostało do wakacji

-249Dni -19Godzin -9Minut -50Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl