Szkolny Konkurs Recytatorski | 2023

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej organizuje Konkurs Recytatorski.

Wszelkie informacje zawarte w regulaminie poniżej.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NISKOWEJ

SPOTKANIE Z POEZJĄ”


Nazwa konkursu:
Spotkanie z poezją

Organizatorzy konkursu:

-Zespół Szkolno- Przedszkolny w Niskowej

Cele konkursu:

-zapoznanie i zainteresowanie dzieci poezją Doroty Gellner, Aleksandra Fredry i Wisławy Szymborskiej,
-rozwijanie zdolności recytatorskich,
-prezentacja i promowanie talentu uczniów,
-kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
-motywowanie do występów publicznych,
-uczenie dzieci „zdrowej“ rywalizacji,
-wspieranie działań twórczych.

Termin:

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2023 r.

Zasady uczestnictwa:

-konkurs przeznaczony jest dla przedszkola oraz uczniów klas I–VIII w trzech kategoriach:

  • Przedszkole i klasy I-III-  poezja D. Gellner
  • Klasy IV-VI –  poezja A. Fredry
  • Klasy VII- VIII – poezja W. Szymborskiej

    -chęć udziału w konkursie należy zgłosić w klasach młodszych osobiście u jednego z wychowawców, a w klasach IV- VIII u polonistów.Kryteria oceny:

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
-interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).


Nagrody dla laureatów i uczestników konkursu:

Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy z podziękowaniem za udział
w konkursie.

Pozostało do wakacji

-394Dni -4Godzin -55Minut -53Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl