Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia 4 maja w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Moniki Oleksy, p. Łukasza Matusika i p. Anny Baran. Zgromadzeni w sali gimnastycznej  uczniowie  w ciekawej i pouczającej formie dowiedzieli się, jakie zmiany wprowadziła druga na świecie, a pierwsza w Europie konstytucja. Uroczysty charakter wydarzeniu nadały piękne pieśni i piosenki, a także wspaniała dekoracja w patriotycznych barwach.

  Uchwalenie konstytucji w 1791 roku było  jednym z najbardziej radosnych wydarzeń w historii naszego kraju. Święto Narodowe 3 Maja to szczególny dzień, ustanowiony w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić nasz kraj przed upadkiem.

Pomimo że dokument ten został podpisany 232 lata temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.

Konstytucja 3 Maja (Ustawa Rządowa) została uchwalona w Warszawie 3 maja 1791 roku przez obradujący od 1788 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, który do historii przeszedł pod nazwą Czteroletniego lub Wielkiego. Ustawa Rządowa była pierwszą polską ustawą zasadniczą, pierwszą w Europie i drugą w świecie konstytucją przyjętą w sposób w pełni demokratyczny.

Twórcy konstytucji, czerpiąc inspirację z myśli politycznej i filozofii europejskiego oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji uchwalonej w 1787 roku, uważali, że władza ma służyć dobru całego narodu, a nie jedynie interesom warstw uprzywilejowanych. Konstytucja miała zapoczątkować wprowadzanie kolejnych reform zmierzających do wzmocnienia państwa. Podjęte działania w obronie zagrożonej przez sąsiadów Polski stanowią dzisiaj przykład odpowiedzialności świadomych przedstawicieli elit społeczeństwa. Ostateczny rozbiór Polski przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 roku doprowadził do utraty jej niepodległości. Współtwórcy Konstytucji 3 Maja, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.

Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były zakazane podczas rozbiorów Polski. Po odzyskaniu niepodległości po pierwszej wojnie światowej, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe w 1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej święto Konstytucji 3 Maja było zakazane. Po drugiej wojnie światowej komunistyczne władze w Warszawie zmierzały do likwidacji trzeciomajowych obchodów ze względu na odwoływanie się do tradycji niepodległości Polski oraz ich narodowo-katolicki charakter. Przeciwstawiano im i nagłaśniano propagandowo Święto Pracy. Przez wiele lat nie odbywały się państwowe uroczystości związane z rocznicą Konstytucji 3 maja, a wszelkie próby uczczenia święta kończyły się zazwyczaj zatrzymaniami i szykanami. W 1990 roku, po upadku komunizmu i odzyskaniu suwerenności przez Polskę, powrócono do przedwojennej tradycji i ponownie proklamowano dzień 3 maja świętem narodowym.

Galeria:

Pozostało do wakacji

-393Dni -18Godzin -27Minut -59Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl