Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu: Policjanci w szkole edukują najmłodszych

W naszej szkole miały miejsce niezwykłe spotkania, które wzbudziły zainteresowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Funkcjonariusze policji odwiedzili szkoły, aby przeprowadzić rozmowy edukacyjne z uczniami różnych grup wiekowych. Każda grupa, zgodnie z poziomem edukacyjnym, zajmowała się innym aspektem bezpieczeństwa, co sprawiło, że informacje były dostosowane do wieku i poziomu zrozumienia dzieci.

W przedszkolu oraz klasach I-III  główny temat to zasady bezpiecznego zachowania. Funkcjonariusze skupili się na podstawowych normach, które dzieci powinny przestrzegać zarówno w szkole, jak i poza nią. Jednym z kluczowych elementów spotkania było  podkreślenie roli bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy dni są krótsze. Wspólna refleksja nad zasadami bezpieczeństwa drogowego miała na celu zwiększenie świadomości uczniów i sprawienie, że będą bardziej odpowiedzialni podczas poruszania się po drodze.

Kolejną grupą wiekową, którą odwiedzili funkcjonariusze, były klasy IV-V. Tutaj główny nacisk położono na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Policjanci, w sposób przystępny dla dzieci, omawiali ryzyka związane z przeglądaniem stron internetowych, korzystaniem z mediów społecznościowych oraz kontaktami online. Wprowadzono także elementy profilaktyki, podkreślając, jak odpowiednio reagować w przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości czy nękania w sieci. Edukacja w tym obszarze jest niezwykle istotna, biorąc pod uwagę rosnące znaczenie technologii w życiu dzieci.

Starsze klasy, czyli VI-VIII, skoncentrowano na kwestiach związanych z odpowiedzialnością prawna nieletnich. Policjanci omówili zasady funkcjonowania prawa, wskazując, że każdy uczestnik społeczeństwa, niezależnie od wieku, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Podkreślono konsekwencje łamania prawa i zachęcano do refleksji nad własnym postępowaniem. Wizyta policji w szkole miała na celu uświadomienie uczniom, że zasady obowiązują każdego, bez względu na to, ile mają lat.

Pozostało do wakacji

-394Dni -3Godzin -54Minut -33Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl