Wywiadówka śródroczna

Informujemy, że w dniu13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 15. 30 odbędzie się wywiadówka w formie on-line. Wychowawcy prześlą poprzez dziennik elektroniczny wykaz ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

Rodzice proszeni są o zalogowanie na e -dzienniku Librus w celu zapoznania się z ocenami śródrocznymi swoich dzieci.

Ponadto w godz. 15.30 – 16.30 istnieje możliwość kontaktu rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami na platformie TEAMS, telefonicznie bądź przez e-dziennik.

Dyrekcja ZSP w Niskowej

Pozostało do wakacji

-102Dni -14Godzin -51Minut -7Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl