Przygotowanie do uroczystości nadania imienia ZSP

W związku z nadaniem imienia ZSP w Niskowej dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą o przekazanie informacji lub scanów zdjęć związanych z historią i budową szkoły. Materiały można wysłać mailowo na adres sp.niskowa@op.pl lub dostarczyć do sekretariatu w godzinach pracy szkoły.

Prosimy również wszystkich chętnych, którzy chcieliby się podzielić wspomnieniami o szkole lub przyszłym patronie o kontakt z dyrektorem szkoły. Zależy nam na dotarciu do jak najstarszych wspomnień i fotografii, które chcielibyśmy zamieścić w pamiątkowym folderze.


W związku z uroczystością nadania imienia Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Niskowej rozpoczynamy zbiórkę funduszy na ten szczytny cel.

Wszystkich Darczyńców, którzy chcieliby nas wspomóc prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Niskowa 83 88040000 0070 0012 0124 0004 W tytule prosimy o wpisanie imion i nazwisk Darczyńców.

Istnieje również możliwość zakupu cegiełek, które dostępne są w szkole.

Pamiątkowa tablica z nazwiskami darczyńców zawiśnie w ZSP w Niskowej. Dziękujemy serdecznie za okazane dobro.

Dyrektor ZSP w Niskowej
wraz z Gronem Pedagogicznym

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Niskowa
wraz z Zarządem Stowarzyszenia

Pozostało do wakacji

-394Dni -5Godzin -31Minut -38Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl