PROGRAM PROFILAKTYCZNY „DEBATA”

Nauczmy się żyć w trzeźwości.

Program profilaktyczno-edukacyjny DEBATA jest programem rekomendowanym przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wzięli w nim udział uczniowie klasy siódmej naszej szkoły.

ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Adresatami programu jest grupa dzieci jeszcze przed inicjacją alkoholową (wiek 12 – 14 lat). Program ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Spotkanie służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich modyfikacji. Przeprowadzona podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej diagnozy na temat picia alkoholu przez młodzież.

Podczas zajęć przekazane zostały podstawowe informacje na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Poprzez debatę i edukację zweryfikowane zostały mity oraz przekonania normatywne dotyczące używania napojów alkoholowych. Młodzież wypełniła anonimową ankietę, która wskazała grupę ryzyka i podwyższonego ryzyka spośród uczestników. Następnie poprzez elementy treningu asertywności klasa siódma uczyła się odmawiać spożywania alkoholu oraz radzić sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.

Wspólnie wychowujemy młode pokolenie do trzeźwości.

Pozostało do wakacji

-335Dni -19Godzin -54Minut -34Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl