Plan pracy szkolnego koła wolontariatu 2022/2023

Postanowienia ogólne

  1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
  2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
  3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska. 2. Kształtowanie postaw prospołecznych. 3. Zapoznanie się z ideą wolontariatu 4. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 5. Wychowanie do wartości, rozwijanie empatii i zrozumienia. 6. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących. 7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych. 8. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 9. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży. 10. Nauka samorządności. 11. Budowanie i przyjaznej atmosfery w szkole. 12. Uczenie tolerancji.

Wolontariusze

  1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym. 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych. 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich. 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych, postępować moralnie, być kulturalnym i uprzejmym.

Struktura klubu wolontariusza

  1. Na czele klubu wolontariusza stoją opiekunowie koła wolontariatu (p. Elżbieta Wilk, p. Ewa Iwańska)
  2. Członkami koła mogą być wszyscy chętni do pracy uczniowie i nauczyciele.
  3. SKW w naszej szkole działa również współpracując z Samorządem Uczniowskim.

Ogólny Plan Pracy SKW na rok szkolny 2022/2023

ZadaniaTermin realizacjiUwagi
1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW. 2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania. Wybory liderów. 3. Gazetka informacyjna o pracy koła. 4. Udział w projekcie „Wolontariat szkolny – wiedza i narzędzia” organizowanym dla szkół z województwa małopolskiego przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”) w Nowym Sączu.Wrzesień
1.. Udział w „Zakręconej Akcji”. 2. 4 PAŹDZIERNIKA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZWIERZĄT, 25 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KUNDELKA, DZIEŃ USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT . Zbieranie suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku. 3. Zbiórka zniczy – AKCJA ZNICZ. 4. Porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym i zapalenie zniczy – akcja ZAPOMNIANE GROBY. 5. Pomoc w uroczystościach szkolnych.Październik
1. Udział w „Zakręconej Akcji”. Udział w Akcji „Góra Grosza” we współpracy z SU. 3. Wykonywanie stroików na groby. – zebrany dochód na cele szkolne. 4. Pomoc w uroczystościach szkolnych.Listopad
1. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa. 2. Kiermasz szkolny bożonarodzeniowy. 3.Udział w akcji „ Świąteczne kartki dobroczynne”. 4.Udział w akcji „ I ty możesz zostać świętym mikołajem”. 5.. Udział w „Zakręconej Akcji”. 6. Udział w akcji „Góra Grosza” (21 listopad – 2 grudzień).Grudzień
1.Udział w „Zakręconej Akcji”. 2. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków przez wolontariuszy. 3. Pomoc w uroczystościach szkolnych.Styczeń
1. Udział w „Zakręconej Akcji”. 2. Pomagamy ptakom przetrwać zimę – wykonanie karmnika dla ptaków przez wolontariuszy. 3..Udział w akcji „ Świąteczne kartki dobroczynne”. 4. Pomoc w uroczystościach szkolnych.Luty/marzec
1.Udział w „Zakręconej Akcji”. 2. Kiermasz wielkanocny. 3. Pomoc w uroczystościach szkolnych.Kwiecień/maj
1.Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie. 2. Końcowe spotkanie z wolontariuszami.Czerwiec

W ciągu roku szkolnego 2022/2023 SKW będzie podejmowało także inne działania w zależności od bieżących potrzeb placówki i środowiska lokalnego.

Wykaz działań SKW na rok szkolny 2022/2023 opracowały: mgr Monika Oleksy, mgr Beata Włodarz, mgr Alina Banach

Pozostało do wakacji

-394Dni -4Godzin -13Minut -9Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl