Nauka po feriach

W związku Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 stycznia 2022 r. od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII uczą się zdalnie.

1. Klasy I – IV – nauka stacjonarna

2. Przedszkole – tryb stacjonarny

ŚWIETLICA – praca zgodnie z planem

ZAJĘCIA DODATKOWE i PPP – praca w trybie stacjonarnym dla uczniów klas I – IV (w przypadku grup mieszanych nauczyciele będą się łączyć z pozostałą częścią grupy, bądź przesyłać części grupy materiały na Teamsie)

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW – istnieje możliwość konsultacji oraz przeprowadzenia próbnych egzaminów.

PONADTO PROSZĘ, ŻEBY WSZYSCY I NAUCZYCIELE, I UCZNIOWIE CHODZILI W MASECZKACH. PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ DZIECIOM ODNOŚNIE DEZYNFEKCJI RĄK I ZAKŁADANIA MASECZEK.

M. Ryś

Pozostało do wakacji

-394Dni -4Godzin -10Minut -40Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl