Nadanie imienia ks. prof. Bolesława Kumora Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Niskowej

 „Za Twym przykładem iść chcemy,

Do celu dążyć będziemy.

A po ciężkiej pracy pracy, trudzie

Wyrosną z nas mądrzy ludzie.”

Dnia 17 września 2022 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niskowej przyjął nazwę Zespół Szkolno – Przedszkolny im. ks. prof. Bolesława Kumora w Niskowej. Tego dnia miała miejsce niezwykła uroczystość nadania imienia oraz praw do posiadania sztandaru.

Świętowanie uroczystości rozpoczęło się mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Salaterskiego, która odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki w Niskowej. W trakcie nabożeństwa został poświęcony i przekazany uczniom sztandar szkoły. Fundatorem i wykonawcą sztandaru jest Pan Jan Smoleń, który w asyście rodziców podarował tak cenny dar organowi prowadzącemu szkołę, tj. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Niskowa na czele z Panem Andrzejem Gołębiem – Prezesem Stowarzyszenia. Podczas mszy świętej na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Ryś został przekazany również krzyż, który w latach komunistycznych ocaliła Pani Inga Fryc. W tamtym czasie pełniła ona funkcję woźnej w szkole i otrzymała polecenie, by krzyż ściągnąć ze ściany i porąbać. Postanowiła jednak zabrać go do domu, aby go zachować. Teraz po latach zapragnęła przekazać go szkole, by zawisł w tym miejscu, w którym znajdował kiedyś. W jej imieniu krzyż podarował syn Pani Ingi – Pan Ryszard Fryc.

Po zakończonej mszy świętej społeczność szkolna udała się na miejsce wiecznego spoczynku swojego patrona, by złożyć kwiaty na Jego grobie i oddać Mu hołd. Następnie w asyście orkiestry dętej OSP Męcina pochód podążył w stronę szkoły. Tam miała miejsce dalsza część obchodów, którym towarzyszyli znakomici goście, m.in.: ks. bp Stanisław Salaterski, ks. proboszcz Krzysztof Prokop, Starosta Nowosądecki – Pan Marek Kwiatkowski, Wójt Gminy Chełmiec Pan Bernard Stawiarski, Radni Gminy Chełmiec: Pan Sylwester Zaryczny, Pan Wiesław Szołdrowski, Pan Andrzej Tyrkiel, Pan Stanisław Kuzak  oraz Sołtys Wsi Niskowa – Pan Henryk Kulig. W uroczystej akademii uczestniczył także Dyrektor Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Nowym Sączy – Pan Adam Skwarło wraz z Panią Wizytator Barbarą Zając oraz dyrektorzy okolicznych szkół. W uroczystości w szkole i w kościele wzięli udział również krewni  ks. prof. Bolesława Kumora – Elwira i Janusz Smoleniowie oraz Mariola i Zygmunt Berdychowscy.

Podczas trwania akademii na terenie ZSP w Niskowej, uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar oraz odśpiewali hymn szkoły, który napisała Pani Maria Migacz. Muzykę do hymnu skomponowali: Artur Migacz, Michał Migacz, Oliwia Migacz i Wiktoria Pawlik. Po części artystycznej pt. „Wspomnienia o ks. prof. Bolesławie Kumorze” wykonanej przez uczniów ZSP w Niskowej, nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej postać patrona szkoły, którą ufundowali rodzice, absolwenci, mieszkańcy Niskowej oraz ludzie dobrego serca. Tablica została zaprojektowana i wykonana przez rzeźbiarkę Panią Małgorzatę Hejduk. W godzinach popołudniowych cała społeczność szkolna, mieszkańcy Niskowej oraz parafianie bawili się wspólnie na festynie przygotowanym przez rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niskowej.  

Ta piękna uroczystość i wyjątkowy dzień w historii szkoły na długo zapiszą się w pamięci wszystkich. Wybór patrona, nadanie imienia szkole, otrzymanie praw do posiadania sztandaru to najważniejsze chwile w życiu społeczności szkolnej. Wyrażamy głębokie przekonanie, że edukacja w duchu nauki patrona szkoły – ks. prof. Bolesława Kumora pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego.

Galeria zdjęć:

ARTYKUŁY O NASZEJ SZKOLE:

https://tarnow.gosc.pl/doc/7835648.Absolwent-szkoly-zostal-jej-patronem?fbclid=IwAR2g-UgLyDlaLLr8U9Gu_j_ihl-WHY-r_2tIu9215NOXGScuSf7uTxt5WTI
https://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/7835659.Ks-prof-Boleslaw-Kumor-patronem-szkoly-w-Niskowej#gt
https://sadeczanin.info/wiadomosci/wyjatkowa-uroczystosc-w-niskowej-ks-prof-boleslaw-kumor-patronem-szkoly-zdjecia?fbclid=IwAR1uuTgc1yA6Qc5ZlHc0VGexamCXhCxlqjDMWIWZVHpiTOs6JIAd9AnRVtU

Pozostało do wakacji

-102Dni 00Godzin -11Minut -33Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl