„Moja E-Kartka Wielkanocna” – Konkurs

Temat pracy konkursowej: wykonanie kartki wielkanocnej w technice komputerowej wraz z życzeniami wielkanocnymi. UWAGA: W nadawcy życzeń proszę wpisać Zespół Szkolno Przeszkolny w Niskowej.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 23 marca 2021

1.                  Cele Konkursu: popularyzacja Świąt Wielkanocnych, pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów, rozwijanie umiejętności informatycznych, promocja szkoły.

2.                  Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Niskowej.

3.                  Harmonogram Konkursu: ostateczny termin dostarczenia prac: 23 marca 2021; rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2021 r. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie na stronie internetowej szkoły oraz na platformie facebook.

4.                  Prace wykonane w technice komputerowej należy przesłać do pani Moniki Oleksy za pomocą aplikacji Teams lub na adres: mo.oleksy@gmail.com.  W zgłoszeniu należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę.

5.                  Ocena prac konkursowych: Komisja Konkursowa, będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami: zgodności z tematem konkursu; pomysłowości; oryginalności ujęcia tematu; estetyki wykonania; poprawność językowa i ortograficzna, przestrzeganie stylu oficjalnego.

Pozostało do wakacji

-335Dni -18Godzin -57Minut -33Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl