Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola

W związku z zamknięciem przedszkoli oraz żłobków w okresie 27 marca – 09 kwietnia 2021 r. informuję, że istnieje możliwość opieki dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. Warunkiem jest złożony przez rodziców wniosek w sekretariacie ZSP w Niskowej. Wniosek można złożyć w dniu 26 marca 2021 r. w godzinach 7.30 – 12.00. Prosimy o informację celem organizacji pracy.

mgr M. Ryś

Pozostało do wakacji

-394Dni -3Godzin -56Minut -43Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl