Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

W kolejnym tygodniu w szkole odbywać się będzie Egzamin Ósmoklasisty, dzieci uczą się tylko w piątek zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zdalnej zamieszczonym na stronie szkoły- tj. w szkole 28 maja 2021 r. obecne są klasy I – III oraz klasa VI i VII

Ponadto poszczególne dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

24. 05. 2021 r. (poniedziałek) – dzień przed Egzaminem Ósmoklasisty
25. 05. 2021 r. (wtorek) – Egzamin Ósmoklasisty – język polski
26. 05. 2021 r. (środa) – Egzamin Ósmoklasisty – matematyka
27. 05. 2021 r. (czwartek) – Egzamin Ósmoklasisty – język angielski

Przedszkole pracuje zgodnie z planem.

Pozostało do wakacji

-102Dni -14Godzin -47Minut -20Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl