Wznawianie pracy szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo,

od 18 maja 2020 r. następuje stopniowe wznawianie pracy szkół i placówek oświatowych na terenie kraju.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

DataWprowadzana zmiana
od 18 maja 2020 r.Możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych.
od 25 maja 2020 r.Możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III z możliwością zajęć dydaktycznych

Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów, a szczególnie przedmiotów egzaminacyjnych.
od 01 czerwca 2020 r.Organizacja konsultacji ze wszystkich przedmiotów dla uczniów wszystkich klas.

Informuję, że wszystkie wprowadzane zmiany muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. Państwo, jako Rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkola i klas I – III w związku z tym nauczyciele – wychowawcy zasięgną Państwa opinii w poniedziałek.

O aktualizacji Procedur Bezpieczeństwa, jakie będą obowiązywać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niskowej zostaną Państwo poinformowani w kolejnym tygodniu. Dokument zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły zakładce DLA RODZICÓW – DOKUMENTY.

W okresie od 25 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Małgorzata Ryś

p.o. Dyrektor ZSP w Niskowej

Pozostało do wakacji

-249Dni -19Godzin -2Minut -1Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl