Informacja odnośnie zmiany harmonogramu egzaminów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia 2020 r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów. Egzamin Ósmoklasisty nie odbędzie się w planowanym terminie.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu.

p.o. Dyrektor ZSP w Niskowej

Pozostało do wakacji

-394Dni -5Godzin -26Minut -21Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl