Informacja odnośnie możliwość użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że istnieje możliwość użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710–719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).

W sprawie użyczenia sprzętu proszę o kontakt mailowy: sp.niskowa@op.pl

p.o. Dyrektor ZSP w Niskowej

Pozostało do wakacji

-102Dni -12Godzin -58Minut -34Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl