Informacja dla RODZICÓW

Szanowni Rodzice Dzieci i Uczniów ZSP w Niskowej!


Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie prowadzone nauczanie zdalne realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od poniedziałku 23.03.2020 r. na stronie naszej szkoły będą pojawiać się materiały opracowane przez nauczycieli oraz zadania do wykonania przez uczniów. Plan pracy przygotowany dla Państwa dzieci przez nauczycieli będzie zgodny z planem lekcji.

Przez dwa kolejne dni uczniowie będą powtarzać i utrwalać materiał już zrealizowany. Od dnia 25. 03. 2020 r. nauczyciele będą przekazywać uczniom najważniejsze treści podstawy programowej związane z danym tematem lekcyjnym w formie kształcenia na odległość wybranej przez nauczyciela uczącego. Ponadto nauczyciele będą wysyłać dzieciom zadania do wykonania, a uczniowie będą zobowiązani do ich wykonywania, a następnie odsyłania w formie informacji zwrotnej w sposób wskazany przez nauczyciela i terminie przez niego ustalonym.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalsze monitorowanie pracy swoich dzieci. Bardzo dziękujemy za wsparcie naszych dotychczasowych działań związanych z kontynuacją nauczania w tych wyjątkowych i trudnych warunkach. W razie jakichkolwiek sytuacji problematycznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z wychowawcami bądź dyrekcją szkoły (sp.niskowa@op.pl) .


Wszelkie informacje związane z możliwością zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów zostaną zamieszczone na naszej stronie w najbliższym czasie.  

W związku z tym, że nauczanie zdalne wymaga użycia komputerów/tabletów/telefonów komórkowych prosimy o planowanie pracy z uwzględnieniem higieny pracy uczniów oraz zasad bezpieczeństwa w sieci. Podstawowe zasady znajdą Państwo w pliku poniżej.

p.o. Dyrektor ZSP w Niskowej

Plik:

Pozostało do wakacji

-386Dni -12Godzin -6Minut -19Sekund

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl